gnojila   zatiranje škodljivcev   Bio=naravno=zdravo   Substralovi vrtičkarji
Stopili bomo vašim rastlinam v bran.

Sadje

Češnja

 
 
Tako kot višnja ni zahtevna, najbolje pa uspeva na globokih prepustnih tleh, kjer ni visoke podtalnice. Dobro uspeva tam, kjer raste šipek.
Na mraz je odporna, saj prenese tudi temperature do -30°C, bolj pa je občutljiva na spomladanske pozebe. Občutljiva je tudi na večjo količino padavin med cvetenjem in zorenjem (motnje v opraševanju, pokanje plodov).
Češnje obrezujemo po obiranju, rane pa moramo obvezno premazati s cepilno smolo.
 


© 2012 Silk d.o.o. in Scotts Celaflor GmbH
* Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo in informacije o izdelku.
** Pesticide uporabljajte varno. Pred uporabo natančno preberite etiketo in navodila. Prosimo, upoštevajte, simbole in opozorila na navodilih za uporabo.