gnojila   zatiranje škodljivcev   Bio=naravno=zdravo   Substralovi vrtičkarji
Stopili bomo vašim rastlinam v bran.

Sadje

Naši ali azijska hruška

 
 
Ima podobne rastne zahteve, kot hruška. Dobro uspeva v rahlih in zračnih tleh, bogatih s humusom. Če raste na neugodnih tleh postanejo plodovi trpki in neužitni.
Dobro uspeva na toplih vinogradniških legah. Zaradi zgodnjega cvetenja je izpostavljen zgodnjim pomladanskim pozebam, drugače pa mraz dobro prenaša. Ne prenese vetrovnih leg.
Lahko ga gojimo v različnih gojitvenih oblikah (vreteno, pergola,...)-
 


© 2012 Silk d.o.o. in Scotts Celaflor GmbH
* Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo in informacije o izdelku.
** Pesticide uporabljajte varno. Pred uporabo natančno preberite etiketo in navodila. Prosimo, upoštevajte, simbole in opozorila na navodilih za uporabo.