gnojila   zatiranje škodljivcev   Bio=naravno=zdravo   Substralovi vrtičkarji
Stopili bomo vašim rastlinam v bran.

Sadje

Oreh

 
 
Oreh dobro uspeva na prepustnih, peščeno-karbonatnih tleh. Slabo prenaša težka ilovnata tla z visoko podtalnico.
Dobro raste na toplih vinogradniških območjih, kjer ni nevarnosti zgodnjih pomladanskih in poznih jesenskih pozeb. Vetrovne lege mu ne ustrezajo. Potrebuje veliko svetlobe in dokaj dobro prenaša sušo.
Vzgojen iz semena doseže do 20 m višine in lahko raste več kot 200 let.
Ima naravno lepo oblikovano krošnjo,zato obrezovanje ni potrebno. Lahko le malo razredčimo krošnjo, kar storimo ob koncu poletja (meseca avgusta).
 


© 2012 Silk d.o.o. in Scotts Celaflor GmbH
* Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo in informacije o izdelku.
** Pesticide uporabljajte varno. Pred uporabo natančno preberite etiketo in navodila. Prosimo, upoštevajte, simbole in opozorila na navodilih za uporabo.