gnojila   zatiranje škodljivcev   Bio=naravno=zdravo   Substralovi vrtičkarji
Stopili bomo vašim rastlinam v bran.

Sadje

Sliva

 
 
Pri nas so slive in češplje precej razširjene. Med slive prištevamo zgodnejše sorte, ki zorijo pred 15. avgustom. Njihovi plodovi so različnih oblik in barv. Za njih je značilno tudi to, da se meso ne loči vedno od koščice. Češplje zorijo kasneje, so modro obarvane, meso pa se vedno loči od koščice.
Glede tal niso zahtevne, prav tako ne glede podnebja, saj prenesejo zelo nizke temperature. Zelo občutljive pa so na pozebo v času cvetenja. So nekoliko bolj zahtevne glede količine vlage.
 


© 2012 Silk d.o.o. in Scotts Celaflor GmbH
* Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo in informacije o izdelku.
** Pesticide uporabljajte varno. Pred uporabo natančno preberite etiketo in navodila. Prosimo, upoštevajte, simbole in opozorila na navodilih za uporabo.