gnojila   zatiranje škodljivcev   Bio=naravno=zdravo   Substralovi vrtičkarji
Stopili bomo vašim rastlinam v bran.

Aktualna opravila

Vdor mravelj v naš prostor

april - oktobra
 Ko pride pomlad in, ko ozračje postaja vedno bolj toplo, se začne pojavljati tudi najrazličnejši mrčes: mravlje, muhe, ose, pajki, komarji, različni hrošči ... Nezaželeni gosti naših stanovanj in vrtov so zelo nadležni in nas pogosto spravljajo v slabo voljo. Dobro je, da jih ustavimo že na začetku in preprečimo, da bi se naselili v naših bivalnih prostorih. V primeru, da so v naših prostorih že prisotni, jim moramo onemogočiti razširjanje iz prostora v prostor. Še posebej rade se v naših prostorih zadržujejo mravlje, ki so vsejede in se prehranjujejo skorajda z vsem kaj najdejo. Ob veliki vročini pa jim paše tudi voda.

Res je, da civilizacije v današnji obliki ne bi bilo, če ne bi bilo žuželk, saj žuželke med drugim opravljajo tudi mnoge človeku koristne naloge. Vendar nekatere med njimi predstavljajo stalno posredno ali neposredno nevarnost ljudem. Že sama prisotnost žuželk je v človeškem okolju nadležna. Nekatere od žuželk pa še boleče pikajo, z izločki povzročajo draženje kože, alergijske reakcije, ipd., so pa tudi potencialni prenašalci različnih bolezni. Toplo ugodje našega stanovanja je privlačno zlasti za mravlje.

Škodljiv mrčes lahko zatiramo neposredno, če se žuželke močno namnožijo, ali pa ukrepamo preventivno preden se pojavijo, če pričakujemo njihov razmah.

Preventivno delovanje v boju proti nezaželenemu mrčesu vsekakor pomeni vzdrževanje ustrezne ravni higiene, pravilno shranjevanje hrane, uporaba različnih zastorov na vratih oziroma oknih, ustrezni sistemi kanalizacije in izsuševanja, ustrezno odlaganje odpadkov, ipd. Z vsemi temi ukrepi mrčesu preprečimo vstop v stanovanjske prostore ali prekinemo njihov razmnoževalni in razvojni cikel.

Ena od možnosti, da se znebite mravelj je, da uporabite vabo z insekticidom, ki deluje kontaktno in je učinkovito sredstvo za zatiranje vseh vrst mravelj in njihovih gnezd. Vaba ima zapozneli učinek. Mravlja jo odnese v gnezdo ter tam uniči celotno gnezdo. Aktivna snov ne pride v stik z uporabnikom in s tlemi ter je preprosta in varna za uporabo.

Neposredno delovanje v boju proti gomazečemu in letečemu mrčesu je torej lahko mehanično, pri katerem uporabljamo neko mehanično silo (vabe, pasti), ali pa gre za zatiranje mrčesa z uporabo insekticidov. Z uporabo insekticidov lahko uničujemo mrčes s posipavanjem, škropljenjem, pršenjem ali s prašenjem.

Za zatiranje trdovratnih mravelj lahko uporabite posebno sredstvo Naturen razpršilo proti mravljam. Sredstvo je v obliki emulzije, ni hlapno, zato je primerno za uporabo v notranjih prostorih kot tudi v okolici stavb. S pripravkom lahko zatiramo tudi vrtne in druge vrste mravelj. Prednost škropiva je, da je po uporabi na podlagi, po kateri se premikajo mravlje, obstojen tudi do tri mesece.

Lahko pa uporabimo izjemno učinkovit Celaflor posip za mravlje, ki deluje hitro, učinkovito, dolgotrajno in tudi na gnezda. Posip, ki ima različne nastavke, potresemo na mesta, kjer se zadržujejo mravlje ali na poti, ki jih uporabljajo. Ima dodano sredstvo, ki preprečuje zaužitje posipa otrokom ali domačim živalim.... seznam prihajajočih opravil

... predhodno opravilo ... naslednje opravilo
 


© 2012 Silk d.o.o. in Scotts Celaflor GmbH
* Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo in informacije o izdelku.
** Pesticide uporabljajte varno. Pred uporabo natančno preberite etiketo in navodila. Prosimo, upoštevajte, simbole in opozorila na navodilih za uporabo.