gnojila   zatiranje škodljivcev   Bio=naravno=zdravo   Substralovi vrtičkarji
Stopili bomo vašim rastlinam v bran.

Aktualna opravila

Spomladi tudi prve mravlje v naših domovih!

april-oktober
 Ko zacvetijo prvi tulipani in narcise in ko se v stanovanjih pojavijo mravlje. Mravlje so drobne žuželke, ki jih najdemo na kopnem skoraj po celem svetu. Živijo v velikih in izjemno dobro organiziranih kolonijah. Po njihovi vlogi v koloniji jih delimo v kaste (matica, samci, delavke, vojaki…). Na svetu živi več kot 12.000 vrst od tega v Sloveniji vsaj 132. Tista, ki nas najbolj živcira je črna vrtna mravlja (Lasius Niger). Razširjena je po vsej Evropi in tudi nekaterih delih Severne Amerike in Azije. Zaradi dobre sposobnosti prilagajanja, številčnosti in dobre organiziranosti so mravlje sposobne preživetja v številnih razmerah. So zelo aktivne žuželke, ki gradijo svoja gnezda na vrtu, v travi, ob zidovih, pod kamenjem, tudi v trhlem lesu. Spomladi pri iskanju hrane, da bi zagotovile zadostno količino hrane za matico in zarod, delavke (skavti) raziskujejo okolico in zaidejo tudi v naše bivalne prostore. Gnezdo z leti raste, saj lahko matica doživi 15 let (poznan je primer, da je matica v ujetništvu živela skoraj 30 let). Matica jajčeca odlaga v aprilu. Iz jajčec se razvijejo drobne ličinke, ki se zabubijo. V drugi polovici julija se pričnejo izlegati odrasli osebki. Takrat se tudi pojavijo »leteče mravlje«. To so krilati samci in samice, ki uprizarjajo svatbeni let (rojenje in oploditev). Po uspešni paritvi si samica odlomi krila in poišče primeren kraj za začetek nove kolonije, samci pa poginejo dan ali dva po paritvi. Tudi na vrtu jih nismo veseli, saj s svojim kopanjem okrog korenin sušijo prst. Ker se zelo rade posladkajo s sladkimi izločki listnih uši, jih uporabljajo kot krave molznice in jih varujejo pred škodljivci. Lotijo se tudi zrelega sadja, npr. jagod, ki nimajo trde lupine. Ker jih privlačijo sladke snovi (sladkor, med, sadni sirupi, sadje), je zelo pomembno, da skrbimo za higieno, da nikjer ne puščamo ostankov hrane, ki bi jih lahko privabila. Če jih opazimo je potrebno poiskati in tretirati vsa mesta, kjer bi se lahko nahajale. Največkrat jih najdemo ob ceveh (vodovodna napeljava – kopalnica, kuhinja), ob razpokah in špranjah (mravlje lahko izkopljejo rov v malto med opekami), ob oknih in vratih…

Za zatiranje uporabljamo insekticide v različni oblikah:
• za notranje prostore: vabe in razpršila
  - Vaba za mravlje CELAFLOR
  - Naturen razpršilo proti mravljam
  - Univerzalni insekticid proti mrčesu CELAFLOR

• na prostem: razpršila in posipe, vabe (če jih lahko zaščitimo pred vremenskimi vplivi)
  - Naturen razpršilo proti mravljam
  - Posip za mravlje CELAFLOR
  - Univerzalni insekticid proti mrčesu CELAFLOR
  - Vaba za mravlje CELAFLOR... seznam prihajajočih opravil

... predhodno opravilo ... naslednje opravilo
 


© 2012 Silk d.o.o. in Scotts Celaflor GmbH
* Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno natančno preberite etiketo in informacije o izdelku.
** Pesticide uporabljajte varno. Pred uporabo natančno preberite etiketo in navodila. Prosimo, upoštevajte, simbole in opozorila na navodilih za uporabo.